Ta strona wykorzystuje pliki cookies. W Twojej przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

PRODUCENT FOLII STRETCH

Projekt UE

zdjęcie_15

Pragniemy poinformować, iż realizujemy projekt „Wzrost konkurencyjności Spółki Folpolter poprzez wdrożenie innowacji wzorniczych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt Nr POPW.01.04.00-18-0029/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost poziomu nowoczesności w prowadzonej działalności gospodarczej firmy Folpolter poprzez wdrożenie innowacji i działań projektowych rekomendowanych w  Strategii Wzorniczej w następujących obszarach:
1. Przebudowa organizacyjna i wizerunkowa Spółki i redefiniowanie jej celów strategicznych oraz zwiększenie poziomu innowacyjności w dotychczas prowadzonej działalności - wzornicza innowacja organizacyjna.
2. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi FiPa jako nowej metody świadczenia usługi przy wykorzystaniu nowych, inteligentnych narzędzi - wzornicza innowacyjna usługa produktowa FiPa - Firmowe Opakowanie.
3. Przebudowa dotychczasowych procesów technologicznych i wdrożenie nowej formuły procesowej - wzornicza innowacja procesowa.
4. Przebudowa dotychczasowego programu marketingowego firmy - wzornicza innowacja marketingowa.
5. Modernizacja zasobów technicznych i technologicznych firmy poprzez zakup środków trwałych, wartości niematerialno-prawnych oraz usług doradczych.

 


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez: FOLPORTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” â€“ etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Szczegóły w załączniku:

* SKMBT_28317110811340

 

W związku z ubieganiem się o definansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie: 1.4 "Wzór na konkurencję" - Etap I zapraszamy do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez FOLPOLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
dotyczy: przeprowadzania audytu wzorniczego o raz opracowania strategii wzorniczej

Szczegóły w załącznikach:

* SKMBT_28317102515020
* Zalacznik_nr_1__formularz_oferty
* Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_posiadaniu_niezbednej_wiedzy_i_doswiadczenia
* Zalacznik_nr_3__oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowo_kapitalowych
* Zalacznik_nr_4__wzor_umowy_warunkowej

Folpolter Sp. z o.o.

(dawniej: FOLPOLTER II Sp. z o.o. Sp. k.)
ul. Niegłowicka 47B
38-200 Jasło

NIP: 6852289744
tel./fax 13 44 582 19
e-mail: